Taahhütlerimiz

Firma faaliyetlerimiz ve iç yönetim sisteminin etkinliği için gerekli finansal kaynak sağlanacaktır. Üst Yönetim tarafından görevlendirilen sorumlu birimlerin zaruri gördükleri insan, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tarafımızca zaman kaybetmeden temin edilecektir.

 

Organizasyon yapımız; tarafsızlık ilkesine uygun biçimde, baskı ve art niyet riskleri barındırmayacak şekilde oluşturulacaktır. Tarafsızlık ilkesine aykırı davranışlara tahammül edilmeyecek, sorumlular zaman kaybetmeden firmamızdan uzaklaştırılacak ve gerekli hallerde (aday mağduriyetinin söz konusu olduğu durumlar) kanuni süreç başlatılacaktır.

 

Plânlanana sınavlar, katılımcı sayısı azlığı, finansal sıkıntılar vb. mücbir olmayan sebepler öne sürülerek iptal edilemeyecek ya da ertelenemeyecektir.

 

Ticari, mali baskılar neticesinde, yazılı kurallarımıza aykırı davranışlar sergilenmeyecek, sergilenmesine izin verilmeyecektir.

 

Faaliyetlerimize ilişkin dış kaynak kullanımı durumunda, bütün sorumluluğun firmamıza aittir, sorumluluk devri gibi bir konu söz konusu değildir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay