NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ-SEVİYE 3

TANIM

ULUSAL YETERLİLİK NO

YAYIN TARİHİ

REV. NO

SON REVİZYON TARİHİ

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ-SEVİYE 3

14UY0202-3

17.12.2014

00

-

5 YIL

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir

 

BELGE YENİLEME YÖNTEMİ

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

ADAY ASGARİ ŞARTLARI

  •  T.C. VATANDAŞI OLUNMASI
  • OKUR YAZAR OLUNMASI
  • ADAY BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE DOLDURULMASI
  • ADAY TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI
  • SINAV ÜCRETLERİNİN ÖDENMİŞ OLMASI

 

 

ZORUNLU BİRİMLER;


A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

Asgari 10 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 70%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır.  

 

Adayların A1 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı ve performans sınavdan başarılı olması

gerekmektedir. 

 

 

 

A2-Tezgâh, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

Asgari 10 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1 dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 70%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır.  

Adayların A2 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı ve performans sınavdan başarılı olması

gerekmektedir. 

A3-Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

Asgari 10 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1 dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 70%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır.  

Adayların A3 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı ve performans sınavdan başarılı olması

gerekmektedir. 

 

Yazılı sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız!

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay