MAKİNE BAKIMCI-SEVİYE 3

TANIM

ULUSAL YETERLİLİK NO

YAYIN TARİHİ

REV. NO

SON REVİZYON TARİHİ

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

MAKİNE BAKIMCI-SEVİYE 3 

10UY0002-3

28.09.2010

03

17.01.2018

5 YIL

 

GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

 

 

BELGE YENİLEME YÖNTEMİ

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

 

ADAY ASGARİ ŞARTLARI

  •  T.C. VATANDAŞI OLUNMASI
  • OKUR YAZAR OLUNMASI
  • ADAY BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE DOLDURULMASI
  • ADAY TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI
  • SINAV ÜCRETLERİNİN ÖDENMİŞ OLMASI

 

 

ZORUNLU BİRİMLER;


A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 Asgari 20 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1,5 dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmemektedir.

 

Adayların A1 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı sınavdan başarılı olması

gerekmektedir. 

 

Yazılı sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız!

 

SEÇMELİ BİRİMLER;

 B1- Önleyici Bakım

Seçmeli birimlerde asgari 25 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1,5 dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır.  

B2- Düzeltici Bakım

Seçmeli birimlerde asgari 20 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 1,5 dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır.  

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay