SERAMİK KARO KAPLAMA

TANIM ULUSAL YETERLİLİK NO YAYIN TARİHİ REV. NO SON REVİZYON TARİHİ BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
SERAMİK KARO KAPLAMACI_SEVİYE 3    11UY0051-3 30.05.2012 01 07.02.2018 5 YIL

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Bu programda gözetim uygulaması bulunmamaktadır.

 

 

BELGE YENİLEME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda beş(5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; “5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak veya yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak,” yöntemlerinden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

ADAY ASGARİ ŞARTLARI

 

  • T.C. VATANDAŞI OLUNMASI
  • ADAY BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE DOLDURULMASI
  • ADAY TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI
  • SINAV ÜCRETLERİNİN ÖDENMİŞ OLMASI

 

 

ZORUNLU BİRİMLER;


A1 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Asgari 5 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 2dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır. 

 

Adayların A1 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı sınav ve performansa dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

A2 - SERAMİK KARO KAPLAMACI 

Asgari 20 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 2dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır. 

 

Adayların A2 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı sınav ve performansa dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay