İNŞAAT İŞÇİSİ

TANIM ULUSAL YETERLİLİK NO YAYIN TARİHİ REV. NO SON REVİZYON TARİHİ BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
İNŞAAT İŞÇİSİ_SEVİYE 2   16UY0253-2 28.01.2016 0 - 5 YIL

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Bu programda gözetim uygulaması bulunmamaktadır.

 

 

BELGE YENİLEME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda beş(5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; “5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak veya yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak,” yöntemlerinden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

ADAY ASGARİ ŞARTLARI

 

  • T.C. VATANDAŞI OLUNMASI
  • ADAY BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE DOLDURULMASI
  • ADAY TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI
  • SINAV ÜCRETLERİNİN ÖDENMİŞ OLMASI

 

 

ZORUNLU BİRİMLER;


A1 - İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ ORGANİZASYONU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Asgari 10 sorudan oluşan mülakat sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

 

Adayların A1 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek mülakata dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

A2 - GENEL İNŞAAT İŞLERİ

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

 

Adayların A2 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay