ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

TANIM ULUSAL YETERLİLİK NO YAYIN TARİHİ REV. NO SON REVİZYON TARİHİ BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
ALÇI LEVHA UYGULAYICISI_SEVİYE 3  12UY0054-3 30.05.2012 0 - 5 YIL

 

GÖZETİM SIKLIĞI
Bu programda gözetim uygulaması bulunmamaktadır.

 

 

BELGE YENİLEME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda beş(5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; “5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak veya yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak,” yöntemlerinden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

ADAY ASGARİ ŞARTLARI

 

  • T.C. VATANDAŞI OLUNMASI
  • ADAY BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE DOLDURULMASI
  • ADAY TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI
  • SINAV ÜCRETLERİNİN ÖDENMİŞ OLMASI

 

 

ZORUNLU BİRİMLER;


A1 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE

Asgari 5 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 2dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 70%' dır. 

 

Adayların A1 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı sınav ve performansa dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

A2 - ALÇI LEVHA UYGULAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Asgari 5 sorudan oluşan yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. Sorular çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve boşluk doldurma tiplerinden ibaret olup soru başına 2dk. cevaplama süresi verilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 60%' dır. 

Performansa dayalı sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav asgari başarı oranı 80%' dır. 

 

Adayların A2 bölümünden geçebilmeleri için gerçekleştirilecek yazılı sınav ve performansa dayalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay