Sınav Ücretleri

Güncel sınav ücretlerimiz için tıklayınız.

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR 

TRSert® ÜCRET POLİTİKASI VE KURALLARINA İLİŞKİN GENEL ŞART VE AÇIKLAMALAR

 • Hizmet bedellerine KDV dâhildir.
 • Yeterlilik yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik birimi için ayrı birim ücreti talep edilir. (Hizmet bedelleri listesi içinde, her bir hizmet biriminin ücreti ayrı ayrı belirtilmiştir.)
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik fonundan karşılanmaması durumunda başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz 2+1 (iki+bir) sınav hakkı mevcuttur.
 • Başarılı adaylardan; Mesleki Yeterlilik Belgesi Basım ücretleri ayrıca talep edilecektir. Söz konusu ücret 150,00₺’dir.
 • Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı için ücret talep edilecektir. Söz konusu ücret 250,00₺’dir.
 • Belgelendirme ücretleri her yıl düzenli olarak yeniden belirlenecek ve yayınlanacaktır.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım vb. ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.
 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontun açıklama bölümüne adayın/adayların;
 1. Adı Soyadı,
 2. TC. kimlik numarası
 3. Belge alacağı Ulusal Yeterliliğin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Uyarılar:

 • 06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamına giren ve sınavlarda başarılı olan adayların;
 1. Sınav ücretleri Bakanlar Kurulunun belirlediği üst limitler dahilinde; müşteri tarafından iade makbuzu veya alındı belgesi düzenlenmesi karşılığı geri ödenecektir.
 2. Mesleki Yeterlilik Belgesi baskı ücreti[1] bir defaya mahsus olmak üzere talep edilmeyecektir.
 • Tek nokta başvuruları için, başvuru yapan kurumlar ve TRSert® arasındaki sorumlulukları belirten GEZİCİ SAHA KULLANIM SÖZLEŞMESİ taraflarca onaylanmalıdır.

 

 

[1] Mesleki Yeterlilik Belgesinin kaybolması vb. nedenlerle müşterinin ya da adayın yeniden belge talep etmesi halinde Belge Baskı Ücreti Talep edilecektir.

 

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay