Yazılı Sınav

Teorik (yazılı) sınav içerikleri; ilgili ulusal yeterlilik dokümanı (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU) “Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi”, “Bilgiler” bölüm kriterleri dikkate alınarak hazırlanmakta, soru bankaları oluşturulmaktadır. Soru kitapçıkları, söz konusu soru bankaları kullanılarak düzenli olarak yenilenmektedir.

Sınavlar; ilgili ulusal yeterlilik dokümanı (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU)“Zorunlu Birimler” bölümünde tanımlanan kategorilerden/bölümlerden (Kalite, çevresel etkiler, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi, işe özel uzmanlık bölümleri) oluşmaktadır. Adayların söz konusu kategorilerin tamamında başarılı olmaları (asgari başarı oranının sağlanması) zarurîdir.

Kategorilere bağlı soru sayıları ve azamî sınav süreleri kurumsal web sayfamızda “SINAV PROGRAMLARI” bölümünde dikkatinize sunulacaktır/sunulmaktadır.

 

 

GENEL SINAV KURALLARI (Sınav öncesinde değerlendiriciler tarafından duyurulacaktır)

 

01. Sınavlar esnasında, sınav personelleri tarafından sizlere gösterilen yelekleri giyiniz. Söz konusu yeleklerin sınav sonuna kadar çıkarılmaması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle yeleği çıkarma ihtiyacı hissetmeniz halinde lütfen bizlere haber veriniz.

 

02. Gerçekleştirilecek bütün sınavlar kamera ile kaydedilmektedir. Sınav kuralları gereği kamera görüş alanı dışına çıkmanız yasaktır. Bu nedenle sizlere gösterilen saha dışına çıkmayınız aksi halde sınavınız sonlandırılacaktır.

 

03. Kamera kayıtlarının incelenmesi esnasında problem yaşanmaması için lütfen size gösterilen konumda durarak, isminizi ve katıldığınız sınav programını açık ve anlaşılır bir biçimde beyan ediniz.

 

04. Yazılı sınav için size gösterilen yerlere oturunuz ve yerinizi değiştirmeyiniz.

 

05. Yazılı sınav bölümleri ve süreleri ile toplam sınav süresi, soru kitapçıkları üzerinde belirtilmektedir. Sınav tamamlandığında sesli olarak ikaz edileceksiniz, lütfen ikaz sonrasında kalemlerinizi bırakınız ve soru kitapçıklarını yerinizden kalkmadan, yanınıza gelen sınav personeline teslim ediniz.

 

06. Sınav başladıktan sonra ilk 30dk.’lık süre dolmadan dışarı çıkmayınız. Herhangi bir nedenle sınava katılmaktan vazgeçenler, diğer katılımcıları rahatsız etmeden bu durumu bize bildirmelidir. Bu kişiler sınava katılmaktan vazgeçtiklerini, gerekçeleri ile birlikte kamera karşısına geçerek isim ve numarasını belirterek açıklamak zorundadır.

 

07. Sınav esnasında teknik sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat ve çağrı cihazları, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar özelliği olan diğer akıllı cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız veya kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Söz konusu cihazları bulunduranlar, muhafaza kutusuna koyabilirler. Muhafaza kutusu kilitlenecek ve sınav sonuna kadar açılmayacaktır.

 

08. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde sınav sahası dışına çıkarmayınız.

 

09. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında yapılan analizlerde herhangi bir test bölümünden ikili veya toplu kopya tespiti halinde ilgili sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

10. Soru kitapçığı ve cevap anahtarınızı kontrol ediniz. Okumanıza, kullanmanıza mâni kusurlar var ise (basım hataları vb.) bizi bilgilendiriniz. Yedek soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ile değişim yapılacaktır.

 

11. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgi ile cevap kâğıdını örselemeden temiz şekilde siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

 

12. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne kodlayınız. Bu kodlamayı yapmamanız ya da yanlış yapmanız durumunda, değerlendirmeniz doğru bir biçimde gerçekleştirilemez. (Cevap kağıdı kullanılan sınavlar için geçerlidir, aksi halde cevaplar direk olarak soru kitapçıkları üzerine yapılacaktır!)

 

13. Cevaplamak istediğiniz ilgili bölüm sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçmenizi tavsiye ediyoruz.

 

14. Sınav bitiminde, soru kitapçığınızı ve cevap anahtarınızı, bize teslim ediniz. Süre dolduğu halde soru kitapçığını ve cevap anahtarını teslim etmeyen, cevaplamaya devam eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

15. Sınav esnasında sessiz olunuz. Diğer adayların dikkatini dağıtacak davranışlardan lütfen uzak durunuz. Aksi davranışlarda bulunanlar sınav sahasından uzaklaştırılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

16. Sınav esnasında karşılaşacağınız sıkıntı ve sorunlar ile ilgili olarak, diğer katılımcıları rahatsız etmeden elinizi kaldırınız. Bizler yanınıza gelerek sorunlarınızı sessizce dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız. Bu esnada başkalarını rahatsız etmemek için duyarlı olmanızı rica ediyoruz.

 

17. Yazılı sınav sonrasında sıra ile mülakata çağrılacaksınız. Lütfen sıraya uygun hareket ediniz.[1]

 

18. Sınava ilişkin sorularınız var ise lütfen sınav başlamadan önce değerlendirici ve/veya sınav personellerimize bildiriniz.

 

19. Tarafımızca gerçekleştirilen sınava ilişkin öneri, şikâyet ve itirazlarınızı, sınav sonunda yapacağımız anketlerde ya da bizden talep etmeniz halinde teslim edeceğimiz ÖNERİ, İTİRAZ, ŞİKAYET FORMLARINA kaydedebilirsiniz. Söz konusu formlar tarafsız İTİRAZ/ŞİKAYET KOMİTESİ tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

 

 

[1] SADECE MÜLAKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAVLAR İÇİN GEÇERLİDİR. SINAV PROGRAMLARI MÜLKAT SINAVLARINI İÇERMEKTEDİR.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay