Performans Sınavı

Performans sınavları, teslim edilen proje/teknik çizimlerin, belirtilen süreler dahilinde imalatına dayanmaktadır. Değerlendirici, adayların imalat süreçlerini gözlemlemekte ve ULUSAL YETERLİLİK içinde belirtilen kriterleri dikkate alarak puanlamaktadır. Performans sınavları; her bir aday için yalnız yada sınavın neviine bağlı olarak toplu şekilde gerçekleştirilebilir. Toplu gerçekleştirilen performans sınavlarında her bir adayın görevinin ne olduğu, teslim edilen projeler içinde belirtilmekte ve Değerlendiriciler tarafından söylenmektedir. Adaylar; sınav esnasında kendisinde belirtilen görevlere odaklanmalı, başka işler ve diğer adayların yaptıkları ile meşgul olmamalıdır.

 

Performansa dayalı (pratik) sınav senaryoları (projeler / teknik çizimler); ilgili ulusal yeterlilik dokümanı (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU) “Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılacak Kontrol Listesi”, “Beceri ve Yetkinlikler” bölüm kriterleri dikkate alınarak hazırlanmakta, proje bankaları oluşturulmaktadır. Adayların; performans sergileyecekleri proje senaryoları, iş bu banklardan temin edilmekte ve düzenli olarak değiştirilmektedir.

Adaylar; iş bu değerlendirme süreci içinde, imalâtlara ilişkin uzmanlık ve deneyimlerinin yanı  sıra; kalite, çevre ve iş güvenliğine ilişkin sorumlulukları çerçevesinde de değerlendirilmektedir.

Performansa dayalı sınav süreleri, kurumsal web sayfamızda “SINAV PROGRAMLARI” bölümünde dikkatinize sunulacaktır/sunulmaktadır.

 

GENEL SINAV KURALLARI (Sınav öncesinde değerlendiriciler tarafından duyurulacaktır)

 

01. Sınavlar esnasında, sınav personelleri tarafından sizlere gösterilen yelekleri giyiniz. Söz konusu yeleklerin sınav sonuna kadar çıkarılmaması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle yeleği çıkarma ihtiyacı hissetmeniz halinde lütfen bizlere haber veriniz.

 

02. Kamera kayıtlarının incelenmesi esnasında problem yaşanmaması için lütfen size gösterilen konumda durarak, isminizi ve katıldığınız sınav programını açık ve anlaşılır bir biçimde beyan ediniz.

 

03. Performansa dayalı sınav saati ve süresi, teslim edilen proje/teknik çizimler üzerinde belirtilmektedir.

 

04. Performansa dayalı sınavlar size teslim edilecek projeler üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu projelerin tamamlanması için verilen süre sonunda çalışmalarınızı durdurmanız gerekmektedir.

 

05. Teslim edilen projelerde okumanızı engelleyen hataları tespit etmeniz halinde bize haber veriniz, yedek dokümanlar ile değişim sağlanacaktır.

 

06. Performansa dayalı sınavlarda ihtiyaç duyacağınız her türlü cihaz ve ekipman tarafınıza teslim edilecektir. Teslim edilen ekipmanların dışında başka cihaz ve ekipmanlar kullanmanıza izin verilmeyecektir.

 

07. Performansa dayalı sınavlarda, aynen yazılı sınavlarda olduğu gibi kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

 

08. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalar tarafımızca gözlenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme sadece uygulama başarınıza değil aynı zamanda hazırlık, iş güvenliği kurallarına uyum gibi konuları da içermektedir.

 

09. Çalışmaları size gösterdiğimiz saha içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 

10. Performansa dayalı sınavlara tarafımızca oluşturulacak gruplar halinde alınacaksınız.[1] yada sınava belirlenen sıralar dahilinde çağrılacaksınız.[2]

 

11. Çalışmalar esnasında kendinizi ve diğer çalışanları tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınınız. Söz konusu davranışların değerlendirmenizi olumsuz yönde etkileyeceğini, hatta sınavınızın sonlandırılmasına neden olabileceğini unutmayınız!

 

12. Çalışmalar esnasında diğer adayları rahatsız edecek, onların performansını olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan sakınınız. Aksi davranışların tespiti halinde sınav sahasından uzaklaştırılacağınızı ve sınavınızın gereçsiz sayılacağını unutmayınız.

 

13. Sınav esnasında sorun/problemlerle karşılaşmanız halinde elinizi kaldırın. Bizler yanınıza gelerek sorunlarınızı dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız. Bu esnada başkalarını rahatsız etmemek için duyarlı olmanızı rica ediyoruz.

 

14. Sınav sonrasında tarafınıza iletilen anketleri doldurmanızı, varsa önerilerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz.

 

15. Sınava ilişkin sorularınız var ise sınav öncesinde Değerlendirici yada Sınav Personellerine bildiriniz.

 

16. Sınavınızın tamamı kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle size belirtilen kamera görüntü alanının dışına kesinlikle çıkmayın. Aksi taktirde sınavınızın geçersiz sayılacaktır. Bu konuya gereken önemi lütfen verin.

 

17. Herhangi bir nedenle sınava katılmaktan vazgeçenler, diğer katılımcıları rahatsız etmeden bu durumu bize bildirmelidir. Bu kişiler sınava katılmaktan vazgeçtiklerini, gerekçeleri ile birlikte kamera karşısına geçerek isim ve numarasını belirterek açıklamak zorundadır.

 

18. Tarafımızca gerçekleştirilen sınava ilişkin; öneri, şikâyet ve itirazlarınızı sınav sonunda yapacağımız anketlerde ya da bizden talep etmeniz halinde teslim edeceğimiz ÖNERİ, İTİRAZ, ŞİKAYET FORMLARINA kaydedebilirsiniz. Söz konusu formlar tarafsız İTİRAZ/ŞİKAYET KOMİTESİ tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

 

 

[1] PERFORMANS SINAVLARININ GRUPLAR HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DURUMUNDA DUYURULACAKTIR!

[2] PERFORMANSA DAYALI SINAVLARIN TEKER TEKER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DURUMUNDA DUYURULACAKTIR!

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay