Mülakat

Mülakat sınavlarına; her bir aday yalnız başına alınmakta ve direk olarak Değerlendirici tarafından sorulan sorulara, sözlü cevap vermesi beklenmektedir. Mülakatlarda; adayın teknik yeterliliğinin anlaşılabilmesi için, mesleki bazı materyaller (proje, teknik çizim vb.) verilmekte ve sorular verilen bu teknik materyallere bağlı olmaktadır. 

 

Mülakat sınav içerikleri; ilgili ulusal yeterlilik dokümanı (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU) “Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi”, “Bilgiler” bölüm kriterleri dikkate alınarak hazırlanmakta, soru bankaları oluşturulmaktadır. Soru kitapçıkları, söz konusu soru bankaları kullanılarak düzenli olarak yenilenmektedir.

Sınavlar; ilgili ulusal yeterlilik dokümanı (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU)“Zorunlu Birimler” bölümünde tanımlanan kategorilerden/bölümlerden (Kalite, çevresel etkiler, iş
sağlığı ve güvenliğinin tesisi, işe özel uzmanlık bölümleri) oluşmaktadır. Adayların söz  konusu kategorilerin tamamında başarılı olmaları (asgari başarı oranlarının sağlanması) zarurîdir.

Kategorilere bağlı soru sayıları ve azamî sınav süreleri kurumsal web sayfamızda “SINAV PROGRAMLARI” bölümünde dikkatinize sunulacaktır/sunulmaktadır.

 

 

 

GENEL SINAV KURALLARI (Sınav öncesinde değerlendiriciler tarafından duyurulacaktır)

 

01. Sınavlar esnasında, sınav personelleri tarafından sizlere gösterilen yelekleri giyiniz. Söz konusu yeleklerin sınav sonuna kadar çıkarılmaması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle yeleği çıkarma ihtiyacı hissetmeniz halinde lütfen bizlere haber veriniz.

 

02. Gerçekleştirilecek bütün sınavlar kamera ile kaydedilmektedir. Sınav kuralları gereği kamera görüş alanı dışına çıkmanız yasaktır. Bu nedenle sizlere gösterilen saha dışına çıkmayınız aksi halde sınavınız sonlandırılacaktır.

 

03. Kamera kayıtlarının incelenmesi esnasında problem yaşanmaması için lütfen size gösterilen konumda durarak, isminizi ve katıldığınız sınav programını açık ve anlaşılır bir biçimde beyan ediniz.

 

04. Mülakat için size gösterilen yerlere oturunuz ve yerinizi değiştirmeyiniz.

 

05. Mülakat süresi, Değerlendirici tarafından size sözlü olarak belirtilecektir. Sorulara bu süre dahilinde cevap vermeniz gerekmektedir. 

 

06. Sınav başladıktan sonra herhangi bir nedenle sınava katılmaktan vazgeçenler;  kamera karşısına geçerek isim ve numarasını belirterek gerekçelerini açıklamak zorundadır.

 

07. Sınav esnasında teknik sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat ve çağrı cihazları, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar özelliği olan diğer akıllı cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız veya kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Söz konusu cihazları bulunduranlar, muhafaza kutusuna koyabilirler. Muhafaza kutusu kilitlenecek ve sınav sonuna kadar açılmayacaktır.

 

08. Mülakat sonrasında, diğer sınav katılımcılarının yanına gitmeniz, diğer adaylara sorular ve verdiğiniz cevaplar ile ilgili bilgi vermeniz yasaktır. Bunun tespiti halinde sınavınız ve bilgi verdiğiniz kişilerin sınavları iptal edilecektir. 

 

09. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde sınav sahası dışına çıkarmayınız.

 

10. Mülakat sonrası size gösterilen alana gidiniz ve performans sınavına çağrılıncaya kadar söz konusu sahada istirahat ediniz. 

 

11. Sınava ilişkin sorularınız var ise lütfen sınav başlamadan önce değerlendirici ve/veya sınav personellerimize bildiriniz.

 

12. Tarafımızca gerçekleştirilen sınava ilişkin öneri, şikâyet ve itirazlarınızı, sınav sonunda yapacağımız anketlerde ya da bizden talep etmeniz halinde teslim edeceğimiz ÖNERİ, İTİRAZ, ŞİKAYET FORMLARINA kaydedebilirsiniz. Söz konusu formlar tarafsız İTİRAZ/ŞİKAYET KOMİTESİ tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay